Team

Shareholders
JY
Jayant Yadav
Director
PS
Pradeep Shah
Director
RG
Rakesh Garg
Director
SDS
Shakti Dhar Suman
Director
VG
Vivek Gupta
Managing Director
Senior Management
AP
Akhil Prashar
Group CFO
AA
Arooj Asghar
Country Manager – Pakistan
FC
Faisal Chaudhury
Country Manager – Bangladesh
GKS
Dr Gyanesh Kumar Shukla
Director – ESHS
PB
Prathemesh Barar
Project Director
VV
Vishnu Vasanth
Director – Business Development
Team Members
AN
Apar Neupane
Vice President– Business Development
HM
Harman Makkar
Assistant Manager – F&A
JK
Jesica Kharbanda
Senior Analyst
KJ
Kaushal Joshi
Site Engineer
PM
Prathit Maini
Accounts Officer
RB
Radhika Bansal
Associate Director – Business Development
RT
Randhir Thakur
Admin Officer
RK
Rajesh Kumar
Vice President- Project Management & Planning
Md SA
Md. Shafiqul Alam
Project Manager – Bangladesh
SD
Sunil Dayal
Associate Director
TS
Tanushree Shah
Associate – Business Development
S.M
S.M. Towhidul Haque
Project Manager – Bangladesh